Foto ©Martin Vindheim
Foto ©Martin Vindheim
Foto ©Martin Vindheim
Foto ©Martin Vindheim
Foto ©Martin Vindheim
Foto ©Pål Vindheim
Foto ©Martin Vindheim
Foto ©Martin Vindheim
Foto ©Martin Vindheim
loading...
FK 02-10-2019
FK 10.01.2020
FK 22.10.2020
REFERAT FK 01.03.2022
FK 21-03-2022
RAPPORT FK 13.01.2023
Areal Kaneheia 38
Befaring 02.03.2023
Vann 2023
Teknisk FK 02-10-2019
Teknisk FK 10.01.2020
Teknisk FK 22-10-2020
REFERAT FK 15-02-2023
Teknisk FK 21.03.2022
RAPPORT FK 13-01-2023
Areal Kaneheia 38
Hvor mye vann er det mulig å få ned fra himmelen på en tomt med denne størrelsen ? Alt takvann går i lukket system.
Befaring 02.03.2023

Fra Farsund kommune møtte:
Teknisk sjef: Roy Quale, Saksbehandler Ing. Anders Grimnes og driftsansvarlig Vann og Avløp Øystein Hadland
For Kaneheia 38 møtte:
Teknakonsult v/Siv.Ing. Helge Nilsen, Ellen Vindheim og Martin Vindheim

Kaneheia 38 - 01-2023

 

 

P1040624 b 

Overvann i Kaneheia 38 04.01.2023 
P1040627_b.jpg
Overvann i Kaneheia 38 04.01.2023 
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Overvann i Kaneheia 38 06.01.2023
 
 P3100708 b
Farsund kommune sin overvannskum rett ved Kaneheia 38. Når ble denne rengjort ?
 

P3130719 b
Vår egen overvannskum i Kaneheia 38

 
loading...
SIVILOMBUD
HR-DOM OVERVANN
AVLØP ANSVAR
SIVILOMBUDET
DOM H-RETT
ANSVAR